logo-top

  • 01
  • 02
  • 04
  • 03

Slušni aparati - tipovi slušnih aparata

1-svi

....CIC.... (eng. completely in canal) kompletno kanalni slušni aparat koji je potpuno neprimetan
....ITE.... (eng. in the ear) ušni slušni aparat diskretan u uhu
....BTE.... (eng. behind the ear) zaušni slušni aparat koji je izuzetno lagan
...RITE... (eng. receiver in the ear) veoma mali zaušni aparat, neprimeta, sa risiverom u kanalu
...Open fit... veoma mali aparat, posebno prijatan za nošenje zbog komfora koji nudi

Slušni aparati su danas već postali slušni sistemi u raznim oblicima i tipovima za različita oštećenja sluha. Kvalitetan i individualno podešen slušni sistem pojednostavljuje Vam svakodnevicu, doprinosi nestanku osećaja izolacije i umora, što znači i bolji kvalitet života.
Slušni aparat je mala elektronska naprava koja se nosi u ili iza uva. On pojačava određene zvukove, pa tako osoba oštećenog sluha može čuti, komuniciratu i podići kvalitet sopstvenog života. Slušni aparat poboljšava slušanje u tihom i u bučnom okruženju. Statistike pokazuju da tek 1 od pet ljudi koji imaju potrebu za nošenjem slušnog aparata koristi slušni aparat.
Slušni aparat se sastoji od 3 osnovna dela: mikrofona, pojačivača i zvučnika. Slušni aparat prima zvuk preko mikrofona koji zvučne talase pretvara u električne i šalje ih dalje pojačivaču. Pojačivač pojačava snagu dospelih signala i prenosi ih dalje do zvučnika.

Digitalni slušni aparati

Digitalni slušni aparat menja zvuk u numerički kod, slično binarnom kodu kod računara, i to pre nego što zvuk stigne do pojačivača. Baš zbog ovakvog načina menjanja zvuka, odnosno zbog koda, zvuk pored svog sadržaja (reč, muzika) sadrži i predstavu o jačini. Ovakvi aparati se podešavaju prema svakoj frekvenciji posebno, što slušanje čini lagodnijim, a korisniku daje veliki komfor.
Slušni aparati su korisni za poboljšanje slušanja, ali i za govorne vežbe kod ljudi koji imaju teška senzorineuralna oštećenja sluha, kod kojih se sluh ni na koji drugi način ne može poboljšati. Kod dece oštećenog sluha oni su sastavni deo života jer preko slušnog aparata imaju vezu sa svetom oko sebe.
Ipak slušni aparat je, ma koliko bio savršen tehnološki, pomagalo pa tako postoje oštećenja sluha kada se ni preko slušnog aparata ne može čuti zvuk.

Treba posebno naglasiti da se kada je u pitanju obostrano oštećenje sluha, najbolji rezultati postižu kada se nose aparati na oba uva.

BTE

2-bte

Slušni aparat iza uva – sastoji se od kućišta aparata izrađenog od fine, tvrde plastike i nosi se iza ušne školjke. Sa uvom se povezuje preko malog dela koji ide direktno u uvo – olive, koja je providna i može biti izrađena kao meka, odnosno silikonska, polutvrda i tvrda. Zvuk koji prima slušni aparat preko olive dospeva u uvo.

BTE Open Fit i CRT

3-bte-open-fit-crt

Postoje i nove generacije slušnih aparata koji se nose iza uva a veoma su malih dimenzija, tako da su zaista skoro neprimetni. Izuzetan komfor pri nošenju karakteriše ovaj tip aparata jer je slušni kanal gotovo ceo slobodan, nema osećaja zapušenosti, veoma brzo i lako navikavanje na nošenje aparata.

CRT tehnologij je novi stil minijaturnih slušnih aparata iza uva kod kojih je se risiver nalazi u kanalu, dok mikrofon i amplifikator ostaju u malenom kućištu iza uva. Veza iz dela koji ide iza uva do risivera, koji se nalazi duboko u kanalu, dolazi preko transmiter žice, nalik slim tubici kod open fit aparata. Na ovaj način se dobija neverovatno prirodan zvuk jer je ušni kanal praktično slobodan, aparat koji je veoma lak za nošenje i izbegava se efekat zatvorenosti ušnog kanala.

ITE

4-ite

ITE (eng. in the ear) aparat u uhu - nosi se direktno u uhu, ali ne ulazi celom svojom zapreminom u spoljašnji slušni kanal. Pravi se za svakog korisnika posebno, jer se zbog smeštanja aparata u uvo mora oblikovati tačno prema anatomiji spoljašnjeg slušnog kanala korisnika.

CIC

5-cic

CIC (eng. completely in canal) kompletno u kanalu - slušni aparati se nose direktno u uvu. Kućište ovih aparata napravljeno je od tvrde plastike, i važno je napomenuti da se ono pravi za svakog korisnika posebno, jer se pravi prema otisku spoljašnjeg slušnog kanala koji je različit kod svakog od nas. Kako se pravi po meri korisnika on je zaista veoma malo vidljiv i to najčešće samo iz profila. Zbog svojih malih dimenzija ovi aparati nisu preporučljivi za decu.

Micro CIC ili IIC aparati

6-micro-cic-iic

Kao i CIC aparati i ovi aparati se nose direktno u uvu, a kućište aparata se pravi za svakog korisnika posebno.
Ovo je veoma mali aparat koji se smešta duboko u Vaš ušni kanal i tako ostaje skriven od pogleda, dok Vam omogućava normalnu i laku komunikaciju.

POSTAVITE OČEKIVANJA

Veoma je važno da znate koja su Vaša očekivanja što se tiče slušnog amplifikatora.Slušni amplifikator će Vam dati bolji sluh ali ne može da Vam izleči gubitak sluha! Pacijenti koji imaju visoka očekivanja ('' Mislio sam da ću moći normalno da čujem!'') verovatno će biti razočarani ili će odustati.
Međutim, svakodnevnim nošenjem slušnog aparata, i sticanjem navike slušanja preko slušnog aparata slušanje će se svakako mnogo popraviti.

SLUŠNI AMPLIFIKATOR MOŽE:

  • Da Vam pomogne da čujete i razumete bolje u većini situacija;
  • Dozvoljava bolju komunikaciju i uključenje u grupne razgovore.

SLUŠNI AMPLIFIKATOR NE MOŽE:

  • Da Vam vrati normalan sluh.
Share

Vesti

Quantum micro CIC

 quantum-micro-cic-1

Zamislite manje, čujte više.

Skriven od pogleda.

 

Slušajte obostrano!

ISO 9001

Logo ton svojim korisnicima nudi stalne akcije slušnih aparata i različite pogodnosti plaćanja, kao i aparate preko naloga RFZO-a.

 

Kontakt forma